Photo by Algirdas Motiejūna

Photo by Algirdas Motiejūna

Austevoll - ut mot hav

Ein levande kystkultur med sjøhus, båtar, sjømerke, fyrlykter, ferjer, ringnotsnurparar, oppdrettsanlegg, men også gamle handels- og gjestgjevarstader og fråflytta øyar!

Eit praktfult kystlandskap med ei mengd øyar, holmar, trange sund, lune hamner, blankskurde svaberg, lyngheier, villsau og frodig furuskog!

Busetting og næringsliv i vekst, basert på fiskeri, oppdrett, offshoreverksemd og industri!

E-post: post@visitaustevoll.no
Adresse: 5397 Bekkjarvik
Telefon: +47 91687727